Comparteix:

INFORME D'AVALUACIÓ EXTERNA - IAE - 2015

Informe desenvolupat pel CAE, després de la visita externa,després de refer l'Autoinforme amb lese seves propostes de millora. Veure pàgina 25. Setembre 2015