Vés al contingut (premeu Retorn)

Coordinació de Titulacions EPSEVG

Espai de treball de les Comissions de Coordinació Docent i Comissions de Titulacio, i informació sobre la coordinació, seguiment i millora de les titulacions
Comissions CCD i CT 2017/18
Comissions de Coordinació Docent i de Tituacions a l'ESEVG 2017/18
Pla d'Acció Tutorial EPSEVG
Documents del Pla d'Acció Tutorial de l'EPSEVG, des de l'any 2014/15
Grup de Millora de la Qualitat de les practiques docents
Documents d'organitzacio, resultats, i altres documets que es generin durant el procés de millora, en coordinació con el treball de la Comissió de Coordinació Docent
Memories de Verificacio dels plans d'estudi
Darreres memories de verificació dels plans d'estudi de l'EPSEVG
Informes, Enquestes i Qualificacions assignatures, recents
Informes dels responsables de les Assignatures, Enquestes recents sobre les assignatures i Resultats de les qualificacions obtingudes a les assignatures
Funcions Coordinadors de Titulació, Comissions de Titulació i de Coordinació Docent
Funcions i normativa relacionada amb els coordinadors de titulació. Llista Actual dels Coordinadors de Titulació (març 2018), i funcions de les Comissions de Titulació i de Coordinació Docent: • Coordinador Grau en Eng. Informàtica: Jordi Esteve i Cusine • Coordinador Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica: Pere Gayà Suñer • Coordinador Grau en Eng. Elèctrica: Josep Font Mateu • Coordinador Grau en Eng. Mecànica: Montserrat Carbonell Ventura • Coordinador Grau en Eng. Disseny Ind. i Desenvolupament de Producte: Frederic Vilà Martí • Coordinador del Master Universitari en Eng. de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial: Balduí Blanqué Molina • Coordinador del Màster MBDesign: Enric Trullols farreny
Memòria anual de les titulacions EPSEVG
Documents de la memoria anual de les titulacions de l'EPSEVG
Dades historiques de rendiment: Blocs Curriculars i Assignatures
Taules excel amb dades de rendiment acadèmic dels Blos Curriculars i les assignatures de l'EPSEVG des de 2009/10 fisn 2013/14
Comissions de Titulació EPSEVG
Document amb la composició de les diferents comissions de Titulació - octubre 2015
INFORMES Assignatures 2012-2013-2014-2015
Informes 2012-13 q2 i 2013-14 q1/2
SEGUIMENT SAT Seguiment i Acreditació de les titulacions
Document presentat als coordinadors de titulacions per elaborar els informes de seguiment de les titulacions (gener 2013)