Comparteix:

Coordinació de Titulacions EPSEVG

Espai de treball de les Comissions de Coordinació Docent i Comissions de Titulacio, i informació sobre la coordinació, seguiment i millora de les titulacions

Recull de dades de les titulacions. Historic i evolucio: - Historic per cada titulació amb les dades d'estudiants de nou ingres, estudiants matriculats i estudiants titulats. - Resultats de les qualificacions obtingudes a les assignatures. Historic de l'avaluació curricular. - Informes dels responsables de les Assignatures, - Enquestes recents als graduats i als estudiants sobre les assignatures.

Documentació sobre els processos de millora de la docència i dels plans d'estudis

Funcions i normativa relacionada amb els coordinadors de titulació. Llista Actual dels Coordinadors de Titulació (juliol 2018), i funcions de les Comissions de Titulació i de Coordinació Docent: • Coordinador Grau en Eng. Informàtica: Jordi Esteve i Cusine • Coordinador Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica: Cristóbal Raya Giner • Coordinador Grau en Eng. Elèctrica: Josep Font Mateu • Coordinador Grau en Eng. Mecànica: Montserrat Carbonell Ventura • Coordinador Grau en Eng. Disseny Ind. i Desenvolupament de Producte: Frederic Vilà Martí • Coordinador del Master Universitari en Eng. de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial: Balduí Blanqué Molina • Coordinador del Màster MBDesign: Enric Trullols Farreny