Acords Junta d'Escola 2018

Acords aprovats per la Junta d'Escola del 2018