Acords Junta d'Escola 2019

Acords aprovats per la Junta d'Escola del 2019