Acords Comissió Permanent

Acords aprovats per la Comissió Permanent del 2020