Acords Junta d'Escola 2020

Acords aprovats per la Junta d'Escola del 2020