Acords Junta d'Escola 2021

Acords aprovats per la Junta d'Escola del 2021