Comparteix:

Qui som i contacte

Qui som i contacte

Els Serveis TIC de l'UTGVG (Campus de Vilanova) són els responsable de prestar serveis en les tecnologies de la informació i comunicació a tota la comunitat del campus UPC Vilanova per facilitar el desenvolupament de les seves funcions.

Objectius

Organitzar de forma eficaç els recursos humans i materials en l'àmbit TIC, per facilitar les tasques de docència, recerca, direcció i gestió.
Planificar, desenvolupar, mantenir aplicacions i gestionar les infraestructures i equipaments TIC per oferir tots els serveis de valor afegit necessaris perquè tots els membres de la comunitat universitària del Campus UPC Vilanova desenvolupin les seves tasques amb uns serveis TIC amb la qualitat més gran possible.


Persones
Nom Telèfon Correu electrònic
David Raya Marcos (Responsable IT) 67719 david.raya upc.edu
Victor Agramunt Ciurana  67719 victor.agramunt @ upc.edu
Jordi Enric Martínez Osorio 67719 jordi.enric.martinez @ upc.edu
Ruben Menéndez Marigó 67719 ruben.menendez @ upc.edu
Eva Vaqué Carbonell 67719 eva.vaque @ upc.edu
Raimon Prats Farré 67719 raimon.prats @ upc.edu
Informació de contacte:
Correu electrònic de suport TIC: stic.epsevg @ upc.edu
Telèfon: (+34) 938967719