Vés al contingut (premeu Retorn)

Processos del Sistema de Garantia Interna de Qualitat

340 Informació general del centre Diagnosi: seguiment de l'aplicació del SGIQ, gener 2014. Diagnosi: seguiment de l'aplicació del SGIQ. novembre 2014.
340.0 Informació General del Centre
340.0 Informació General del Centre
340.1.1 Definició Política i Objectius de Qualitat de la Formació
340.1.1 Definició Política i Objectius de Qualitat de la Formació
340.2.1 Garantia de Qualitat dels programes Formatius
340.2.1 Procés de Garantia de Qualitat dels Programes Formatius
340 . 3.1 Procés per a la definició de perfils d’ingrés /graduació i admissió d’estudiants
340.3.1 Procés per a la definició de perfils d'ingrés/graduació i admissió d'estudiants
340.3.2 Suport i orientació a l'estudiantat
340.3.2 Suport i orientació a l'estudiantat
340.3.3 Metodologia d'ensenyament i avaluació
340.3.3 Metodologia d'ensenyament i avaluació
340.3.4 Gestió de la mobilitat de l'estudiant
340.3.4 Gestió de la mobilitat de l'estudiant
340.3.5 Gestió de l'orientació professional
340.3.5 Gestió de l'orientació professional
340.3.6 Gestió de les pràctiques externes
340.3.6 Gestió de les pràctiques externes
340.3.7 Gestió d'incidéncies, reclamacions i suggeriments
340.3.7 Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments
340.4.1 Definició de polítiques de PDI i PAS
340.4.1 Definició de polítiques de PDI i PAS
340.4.2 Captació i selecció de PDI i PAS
340.4.2 Captació i selecció de PDI i PAS
340.4.3 Formació del PDI i PAS
340.4.3 Formació del PDI i del PAS
340.4.4 Avaluació,promoció i reconeixement del PDI i PAS
340.4.4 Avaluació,promoció i reconeixement del PDI i PAS
340.5.1 Gestió i millora dels recursos materials
340.5.1 Gestió i millora dels recursos materials
340.5.2 Gestió i millora dels serveis
340.5.2 Gestió i millora dels serveis
340.6.1 Recollida i analisi dels resultats
340.6.1 Recollida i analisi dels resultats
340.7.1 Publicació d'informació i rendició de comptes sobre els programes formatius
340.7.1 Publicació d'informació i rendició de comptes sobre els programes formatius