Vés al contingut (premeu Retorn)

Sistema de Qualitat EPSEVG

Seguiment i avaluació del pla d'acció del centre i del sistema de qualitat

Informe de seguiment de Centre 2017

Informe de seguiment de l'EPSEVG 2017, aprovat per la Comissió Permanent del centre el 22/12/2017

Plantilla - INFORME DE SEGUIMENT DE CENTRE 2017

Plantilla de l'Informe a lliurar a GPAQ i AQU Catalunya, abans del 15/12/2017, amb l'anàlisi i valoració a partir de les evidències i indicadors obtinguts en el període d’avaluació corresponent, com a resposta a les modificacions obligatòries de l'Informe d'Avaluació externa (Convocatoria 2015), amb les propostes de millora aprovades.

Presentació - INFORME DE SEGUIMENT

Presentacions dels processos de Seguiment i Acreditació de les titulacions oficials de grau i màster de la UPC: Contetx, Seguiment i acreditació. Elements comuns de l'informe de seguiment i de acreditació: contingut, eines de suport, metodologia de treball. Memoria. Especificacions per l'acreditacio. Bones pràctiques,

AUTOINFORME ACREDITACIÓ

Aprovat per Comissió Permanent, 15 gener 2015 Revisat per CAE, 21 maig 2015. Visita externa CAE 15 i 16 juny 2015. Revisat per CAE 15 juliol 2015 Revisat per AQU Catalunya 10 juny 2016 (màster MUESAEI) Revisat per AQU Catalunya 13 juliol 2016 (Grau GEI) Comentaris: docencia.epsevg@upc.edu

ANNEX: Desenvolupament de la proposta de millora ME1.1

Desenvolupament en detall de la proposta. Acordada entre l'aprovació de l'autoinforme i la previsió de visita externa de CAE (15 juny 2015) 6 maig de 2015

IAE Informe Avaluación Externa

Informe desenvolupat pel CAE, després de la visita externa,després de refer l'Autoinforme amb lese seves propostes de millora. Veure pàgina 25. Setembre 2015

Pla Estratègic EPSEVG 2013-2016

A partir de l'experiència en tres plans anteriors, es planteja aquest amb la participació oberta de la comunitat i focalitzant en aquells aspectes que ens poden aportar personalitat i utilitat.
Pla Estratègic
Pla
Presentació Pla Estratègic
Presentacio 23 Maig a càrrec de Frederic Vilà, JA Román i Ricardo de la Vega
C Valoració final
Valoració parcial (cada any) i valoracíó final (2017) del Pla Estràtegic
D Memòria Pla Estratègic 2013-2106
presentada a la Junta Escola, abril 2016

Sistema de Garantia Interna de Qualitat SGIQ: AUDIT

Diagnosi - gener 2014 eina totQ a desplegar 2014
Cicle de Millora Continua de la Formació Universitària
Cicle
Estat del SGIQ
Octubre 2014, Maig 2015
Processos del Sistema de Garantia Interna de Qualitat
340 Informació general del centre Diagnosi: seguiment de l'aplicació del SGIQ, gener 2014. Diagnosi: seguiment de l'aplicació del SGIQ. novembre 2014.
Certificat AQU SGIQ AUDIT
Aprovació SGIQ EPSEVG 2011
noticia en e-comunicats

VSMA EPSEVG Verificació Seguiment Modificació Acreditació

Model de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació VSMA Seguiment Avaluació Titulacions SAT
Definició del model VSMA
Breu descripció del model VSMA EPSEVG
VERIFICACIO
Procés de VERIFICACIO de titulacions EPSEVG
SEGUIMENT
Procés de SEGUIMENT de titulacions EPSEVG Informes IST
MODIFICACIO
Procés de MODIFICACIO de les titulacions EPSEVG
ACREDITACIO
Procés ACREDITACIO titulacions EPSEVG
Esquema VSMA
Model de procés Verificaciói, Seguiment, Modificació, Acreditació VSMA Model Seguiment d'Acreditacions de Titulacions SAT

Dades i Indicadors EPSEVG

dades, indicadors, quadres comandaments, enquestes egresats
Resultats Enquesta Egresats 2016
Resultats enquesta egresats
Resultats Enquesta Egresats 2015
resultats enquesta egresats
Resultats Enquesta Egresats 2014
resultats parcials
Resultats Enquesta Egresats 2013
Titulacions àmbit industrial
Satisfacció general titulacions 2012/13
Satisfacció general dels graduats amb les titulacions, any 2012/13
Resultats Serveis Enquesta Egresats juliol 2013
segona part de l'enquesta
Dades Enquesta Assignatures 2016/17-2
Esquestes a l'Estudiantat sobre les Assignatures de cada titulació de l'EPSEVG, període 2016/17-2
Dades Esquestes Assignatures 2014/15-2
Esquestes a l'Estudiantat sobre les Assignatures de cada titulació de l'EPSEVG, període 2014/15-2
Dades Enquestes PDI 2014/15-2
Dades de les enquestes a l'Estudiantat sobre l'activitat docenl del PDI de l'EPSEVG, agrupats per Departaments, peride 2014/15-2
Dades EPSEVG via Winddat
Alumnes, rendiment acadèmic, inserció laboral, titulacions

Comissió Qualitat

Pla Estratègic, Qualitat de la Formació, Innovació
Definició, competències i components
Descripció de les competències de la Comissió de Qualitat EPSEVG
Qualitat
UPC

Unitat de Suport a la Docència i Qualitat

Pre una part la gestió acadèmica (Secretaria) i per una altra el suport el suport a la ocència en temes de qualitat.
Fun Q! Qualitat Fàcil i Divertida
Projecte dins Nexus 24. Gener 2016
Equip Fun Q!
Equip Fun Q1 en plena acció, gener 2016
Animació del cicle PDCA amb Sistema de Gestió de la Qualitat
2010
Implementació del SGIQ amb eina TOTQ
novembre 2014
Jaume Pérez
Cap USDQ

Bones Pràctiques UPC Vilanova

Informes de Responsables d'assignatura. Mostres d'enunciats (examens, exercicis avançats, pràctiques). Bones Pràctiques.
Activitas Lab Prototipatge Digital
Impressores 3D, Talladora Làser Confecció de prototipus de Faristol EPSEVG a cèrrec dels estudiants de Maquetació i Prototipatge, gener 2016
Debatent idees de millora
Focus Group MASTER MUESAEI gener 2015
Debatent sobre Metodologies Actives
Innova Days 2013
Electrònica de Potència (ELEP)
Miguel Castilla
Trans Atlantic project 1: students’ skills in technical writing
Elisabet Arnó et al.
Trans Atlantic Project 2: linking international engineering students
Bruce Maylath, Tym King, Elisabet Arnó
Videos youtube del grau de Disseny
2013
Videos youtube del grau de Disseny