Comparteix:

Qualitat

Comparteix:

Acreditació del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 2022/2023

Comparteix:

Acreditació MUESAEI 2019-20

Documents de treball per l'Acreditació dels estudis del Master Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial MUESAEI.

Accions vinculades directament al MUESAEI del Pla de Millora creat el 2015 per totes les titulacions, revisat parcialment el 2017, a actualitzar i revisar el 2019

Comparteix:

Informe de Seguiment de Centre - 2017

Informe de seguiment de l'EPSEVG 2017, aprovat per la Comissió Permanent del centre el 22/12/2017

Descarrega

Comparteix:

Plantilla - Informe de Seguiment de Centre - 2017

Plantilla de l'Informe a lliurar a GPAQ i AQU Catalunya, abans del 15/12/2017, amb l'anàlisi i valoració a partir de les evidències i indicadors obtinguts en el període d’avaluació corresponent, com a resposta a les modificacions obligatòries de l'Informe d'Avaluació externa (Convocatoria 2015), amb les propostes de millora aprovades.

Descarrega

Comparteix:

Presentació - INFORME DE SEGUIMENT / ACREDITACIO

Presentacions dels processos de Seguiment i Acreditació de les titulacions oficials de grau i màster de la UPC: Contetx, Seguiment i acreditació. Elements comuns de l'informe de seguiment i de acreditació: contingut, eines de suport, metodologia de treball. Memoria. Especificacions per l'acreditacio. Bones pràctiques,

Descarrega

Comparteix:

Autoinforme d'Acreditació 2015

Aprovat per Comissió Permanent, 15 gener 2015 Revisat per CAE, 21 maig 2015. Visita externa CAE 15 i 16 juny 2015. Revisat per CAE 15 juliol 2015 Revisat per AQU Catalunya 10 juny 2016 (màster MUESAEI) Revisat per AQU Catalunya 13 juliol 2016 (Grau GEI) Comentaris: docencia.epsevg@upc.edu

Descarrega

Comparteix:

ANNEX: Desenvolupament de la proposta de millora ME1.1

Desenvolupament en detall de la proposta. Acordada entre l'aprovació de l'autoinforme i la previsió de visita externa de CAE (15 juny 2015) 6 maig de 2015

Descarrega

Comparteix:

Informe AQU Catalunya - MUESAEI

Informe valoració Acreditació màster MUESAEI, 10 juny 2016

Comparteix:

Informe AQU Catalunya I - Acreditació MUESAEI

Informe final valoració Acreditació màster MUESAEI, setembre 2016

Comparteix:

Informe AQU Catalunya II - Acreditació Grau E. Informàtica

Informe valoració Acreditaciío Grau GEI 28 octubre 2016

Descarrega

Comparteix:

INFORME D'AVALUACIÓ EXTERNA - IAE - 2015

Informe desenvolupat pel CAE, després de la visita externa,després de refer l'Autoinforme amb lese seves propostes de millora. Veure pàgina 25. Setembre 2015

Comparteix:

CERTIFICAT APROVACIÓ AUTOINFORME

Secretari Acadèmic gener 2015

Descarrega

Comparteix:

Mapa de Processos

Mapa

Mapa de Processos
Descarrega Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa…

Comparteix:

Pla Estratègic EPSEVG 2013-2016

A partir de l'experiència en tres plans anteriors, es planteja aquest amb la participació oberta de la comunitat i focalitzant en aquells aspectes que ens poden aportar personalitat i utilitat.

Valoració parcial (cada any) i valoracíó final (2017) del Pla Estràtegic

Comparteix:

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT

Comparteix:

VSMA EPSEVG Verificació Seguiment Modificació Acreditació

Model de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació VSMA Seguiment Avaluació Titulacions SAT

Procés de VERIFICACIO de titulacions EPSEVG

Procés de SEGUIMENT de titulacions EPSEVG Informes IST

Procés de MODIFICACIO de les titulacions EPSEVG

Model de procés Verificaciói, Seguiment, Modificació, Acreditació VSMA Model Seguiment d'Acreditacions de Titulacions SAT

Comparteix:

Dades i Indicadors EPSEVG

dades, indicadors, quadres comandaments, enquestes egresats

Dades de les enquestes a l'Estudiantat sobre l'activitat docenl del PDI de l'EPSEVG, agrupats per Departaments, peride 2014/15-2