Comparteix:

Pla Estratègic EPSEVG 2013-2016

A partir de l'experiència en tres plans anteriors, es planteja aquest amb la participació oberta de la comunitat i focalitzant en aquells aspectes que ens poden aportar personalitat i utilitat.

Valoració parcial (cada any) i valoracíó final (2017) del Pla Estràtegic