Comparteix:

Innovació EPSEVG

Innovació docent, la seva relació amb la gestió de la qualitat i la emprenedoria universitària

Jornades Innovació, Qualitat i Emprenedoria

PAS, PDI i estudiantat fent servir metodologies agile per al desenvolupament de treballs multidisciplinars abril 2014