Comparteix:

Plantilla - Informe de Seguiment de Centre - 2017

Plantilla de l'Informe a lliurar a GPAQ i AQU Catalunya, abans del 15/12/2017, amb l'anàlisi i valoració a partir de les evidències i indicadors obtinguts en el període d’avaluació corresponent, com a resposta a les modificacions obligatòries de l'Informe d'Avaluació externa (Convocatoria 2015), amb les propostes de millora aprovades.

Descarrega