Comparteix:

VSMA EPSEVG Verificació Seguiment Modificació Acreditació

Model de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació VSMA Seguiment Avaluació Titulacions SAT

Procés de VERIFICACIO de titulacions EPSEVG

Procés de SEGUIMENT de titulacions EPSEVG Informes IST

Procés de MODIFICACIO de les titulacions EPSEVG

Model de procés Verificaciói, Seguiment, Modificació, Acreditació VSMA Model Seguiment d'Acreditacions de Titulacions SAT